Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Jacek Kurczewski

Jacek Kurczewski

Jacek Kurczewski - sociologist, cheadmaster of the department of Sociology and Anthropology at the Warsaw University. Since 1989 member of the Helsinki Comitee. Between 1991 and 1993 vice-speaker of the Polish Parlament. 

He published i.a. Przeciw-obyczaje (Trio, Warsaw 2007), Ścieżki emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce (Trio, Warsaw 2009), articles in "Krytyka Polityczna" (2003), "Przegląd Socjologiczny" (2003), Chopin - w poszukiwaniu wspólnego języka (NIFC, Warsaw 2001).


 

By category: