Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Jacek Malinowski

Jacek Malinowski

Jacek Malinowski

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Jacek Malinowski - mieszka i pracuje w Warszawie, jest artystą wizualnym, tworzącym w kilku mediach takich jak film, fotografa, instalacja, rzeźba czy scenografia teatralna i filmowa. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Rzeźby) i Wydziału Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Rutgers (USA). Obecnie kurator w Austriackim Forum Kultury w Warszawie.


 

By category: