Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Marcin Poprawski

Marcin Poprawski

Marcin Poprawski

Marcin Poprawski - musicologist, project and cultural institutions' manager, lecturer at the Adam Mickiewicz University in Poznań and, since 2006, lecturer at the European University Viadrina in Frankfurt. Coordinator of the international project called Master of Intercultural Communication Studies. Member of the research team about cultural politics and cultural management.

Author of a book Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego (Poznań 2008), editor of many cooperating books Instytucje upowszechniania kultury: przeżytek, czy nowa jakość (Poznań 2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu (Poznań 2009), Strategicznie o kulturze w regionie (Poznań 2011).


 

By category: