Persons related to Chopin Persons related to Chopin

M. Bartoszewicz

M. Bartoszewicz

Drogocenne Chopiniana na aukcji w Marburgu. [Rekopisy 3 pieĊ›ni i 3 portrety T. Kwiatkowskiego] (Paper)

Author: Bartoszewicz M.

Publication date: 1969

Details


Zaginiony list Chopina na aukcji w Marburgu. [List do J. Fontany z 1.X.1839] (Paper)

Author: Bartoszewicz M.

Publication date: 1969

Details

By category: