Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Thomas  Tellefsen

Thomas Tellefsen

Thomas  Tellefsen

*26 XI 1823 Trondheim, †6 X 1874 Paryż

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Norweski pianista, kompozytor i pedagog. Od 1842 r. mieszkał w Paryżu jednak lekcje u Chopina rozpoczął dopiero w grudniu 1844 r. Uczęszczał na nie trzy godziny w tygodniu. Towarzyszył Chopinowi w podróży do Anglii, zaś w 1849 wyruszył na samodzielne tournee pianistyczne. W dowód uznania jego pianistycznych umiejętności Chopin powierzył mu edukację córki swojej siostry - Ludwiki. Jak wspomina Tellefsen Chopin miał przed śmiercią prosić go, by dokończył jego Szkołę pianistyczną, czego jednak Tellefsen niestety nigdy nie zrobił.

Po śmierci Chopina Tellefsen przejął wielu jego arystokratycznych francuskich uczniów. Nawiązał bliskie stosunki z dawnymi przyjaciółmi i uczniami Chopina: z A. Franchommem, P. Viardot, E. Delacroix. Jako pianista wirtuoz wiele zawdzięczał M. Czartoryskiej i J. Stirling, które znał dzięki Chopinowi. Księżna Czartoryska wprowadziła go do Hôtel Lambert, gdzie zadebiutował jako pianista w towarzystwie Franchomme'a 28 IV 1851 roku. Najświetniejsze lata pianistycznej kariery Tellefsena w Paryżu przypadają na okres 1850-1860.

Tellefsen przeszedł do historii bardziej jako pianista i uczeń Chopin niż jako kompozytor. Na jego dorobek składają się 44 opusy: głównie solowe utwory fortepianowe, w tym 16 Mazurków - gatunek podjęty prawdopodobnie pod wpływem Chopina,  poza tym utwory kameralne i dwa koncerty fortepianowe.

Choć widoczne jest oczywiste podobieństwo jego twórczości do muzyki Chopina, kompozycje Tellefsena są konserwatywne, utrzymane w duchu głęboko romantycznym, oparte w większości na diatonicznej harmonice z minimalną ilością chromatyki w zakresie melodyki. Jego ornamentyka jest daleko mniej znacząca od Chopinowskiej. Jego mazurki, stanowiące czytelny przykład recepcji muzyki Chopina wśród jego uczniów, ujawniają niekiedy momenty bardziej oryginalne, przede wszystkim za sprawą zapożyczeń z norweskiego folkloru, który obecny jest także w innych utworach Tellefsena.

Był jednym z kopistów utworów Chopina. Przepisał Mazurek a-moll WN 59, wg Fontany op. 67 nr 4 oraz drugą wersję Marsza żałobnego c-moll WN 11, wg Fontany op. 72. 


 

By category: