Persons related to Chopin Persons related to Chopin

Danuta Jasińska

Danuta Jasińska

Danuta Jasińska

*14 VI 1947 Chrzanów

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawski. Związała się z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 1999 jest profesorem i kierownikiem katedry muzykologii.

Główny zakres zainteresowań Danuty Jasińskiej obejmuje historię muzyki powszechnej i polskiej XIX i XX wieku oraz analizę i interpretację dzieła muzycznego i jego kontekstów. Rozważa problemy wirtuozerii i twórczości instrumentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Chopina, a także relacji słowno-muzycznych w liryce wokalnej oraz zagadnień stylu muzycznego, w tym poetyki neoklasycyzmu i idiomów kompozytorskich.

Jest autorką monografii Styl brillant a muzyka Chopina (1995), współredaktorem (z M. Jabłońskim) Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries (2001).


 

By category: