Public Information Newsletter - NIFC Public Information Newsletter - NIFC

Programme Fryderyk Chopin 2010 - Promesa Programme Fryderyk Chopin 2010  - Promesa

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program Fryderyk Chopin 2010 - Promesa.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informujemy o zmniejszeniu budżetu Programu Fryderyk Chopin - Promesa o kwotę 1.500.000 zł.

 

Wyniki I naboru 2009 roku:

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina uprzejmie informuje, iż w dniach 29 - 30.10.2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Sterującego dotyczące pierwszego naboru projektów do Programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa. W związku z tym dn. 05.11.2009 r. lista preferencji wniosków została przekazana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra wyniki zostaną opublikowane na stronach:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl),
  • Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (www.en.chopin.nifc.pl)
  • oraz Biura Obchodów Chopin 2010 (www.chopin2010.pl).

Program ten dysponuje budżetem 50 mln zł w ramach którego finansowane będą przygotowanie i realizacja obchodów Roku Chopinowskiego 2010.
Finansowanie będzie obejmować działania odbywające się wyłącznie w roku 2010.

Termin składania wniosków:

  • kluczowe projekty w terminie do 30 września 2009 r.
  • pozostałe projekty w terminie do 31 grudnia 2009 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin zakończenia drugiego naboru wniosków do programu Fryderyk Chopin 2010 - Promesa zostaje przedłużony do 4.01.2010 r. (włącznie).

Przypominamy iż w przypadku aplikacji nadsyłanych drogą pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (nie później niż 4.01.2010 r.).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2009 Instytut jest nieczynny, natomiast wnioski można składac w recepcji na I piętrze.

 

Instytucją zarządzającą programem i rozliczającą dotacje jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Do pobrania:


UWAGA:
Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).

UWAGA: 

W razie pytań technicznych do EBOI prosimy o kontakt:
tel. 061 624 00 50 wew.3