Tenders TENDERS

news Zamówienie nr 9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2019 more »


news Zamówienie nr 8/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2019 more »


news Zamówienie nr 7/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Zamówienie nr 6/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Zamówienie nr 5/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-15/2019 more »


news Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-16/2019 more »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-1/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-14/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-13/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-10/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2019 more »


news Zamówienie nr 4/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-8/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-5/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2019 more »


news Zamówienie nr 3/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2019 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018 more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-34/2018 more »


news Zamówienie nr 15/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp more »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2018 more »