BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-32/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-32/2018

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-32/2018 pn: "Wytworzenie metadanych dla obiektów ze zbiorów Fototeki przechowywanych w Bibliotece – Fonotece – Fototece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz ich opracowanie, polegające na stemplowaniu pieczęciami biblioteki i opakowywaniu w odpowiednie opakowania. Metadane będą wprowadzone do systemu Collection Index + (2.41a). Mają spełniać standard Spectrum – 5 części" zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”