BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-35/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-35/2018

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-35/2018 pn:„Wykonanie przegród szklanych o parametrach akustycznych w budynku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Tamka 43” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Download files:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- ZAŁACZNIK NR 1 DO PFU_RYS POMIESZCZENIA.pdf
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELANIU ZAMÓWIENIA.pdf