BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Zamówienie nr 28/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Zamówienie nr 28/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Przedmiotem zamówienia jest: Postprodukcja filmu o digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach projektu Portal Muzyki Polskiej w roku 2018/2019.

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”