BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Zamówienie nr 1/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamówienie nr 1/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Przedmiotem zamówienia jest: "Prowadzenie lekcji muzealnych i innych zajęć edukacyjnych w Muzeum i poza nim w oparciu o otrzymane od działu Edukacji konspekty i scenariusze. "

Download files:
- INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.pdf