BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2019

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-1/2019 pn: „Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.