BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2019

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-2/2019 pn: „Opracowanie narzędzi umożliwiających tworzenie, przeszukiwanie i analizowanie cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina sporządzonych w formacie Humdrum oraz ich wyświetlanie i porównywanie w formie partytur graficznych za pomocą oprogramowania Verovio, a także bezpiecznego i funkcjonalnego systemu baz danych, w których przechowywane będą zdigitalizowane obiekty MFC i BFF NIFC, metadane oraz cyfrowe partytury, wraz ze skryptami, automatyczne mapowanie standardów metadanych Spectrum i Marc 21 oraz narzędziami, umożliwiającymi wywoływanie i przeszukiwanie obiektów na podstawie metadanych – 3 części” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej pywżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Nr ogłoszenia TED: 2019/S 068-159749

Identyfikator postępowania: 415102cc-baa2-474f-9720-b68493eb3ce5

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Download files:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- SIWZ - tłumaczenie na język angielski
- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.docx
- APPENDIX 1 TO THE ToR.docx
- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ.xml
- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ.pdf
- ZAŁĄCZNIK NR 5-8 DO SIWZ.docx
- APPENDIX 5-8 TO THE ToR.docx
- ZAŁĄCZNIK NR 9 - KLUCZ PUBLICZNY
- KOD ŹRÓDŁOWY.pdf
- instrukcja.pdf