BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2019

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-11/2019 pn: „Digitalizacja unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej pywżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Nr ogłoszenia TED: 2019/S 084-200475

Identyfikator postępowania: 346b6238-202d-46ef-a565-69c09b796714

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Download files:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- espd-request.pdf
- espd-request.xml [1]
- INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU miniPortal
- ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- Zmiany dotyczące zpisów SIWZ_24_05_2019.pdf