BIP - TENDERS BIP - TENDERS

back

Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-16/2019 Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-16/2019

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza zamówienie publiczne na usługi społeczne Nr ZP/NIFC-16/2019 pn:  „Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz usługi legislacyjnej w zakresie wsparcia prac nad projektem ustawy o statusie artysty oraz projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy o finansach publicznych na etapie prac rządowych i parlamentarnych” zgodnie z postanowieniami art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1) cyt. powyżej ustawy.