INTERNATIONAL CHOPIN CONFERENCES INTERNATIONAL CHOPIN CONFERENCES

Conference 2012 Conference 2012

41st Musicological Conference of the Polish Composers' Society
10th NIFC Conference

POLISH MUSICOLOGY ON THE EVE OF THE NEW CENTURY
FIELDS, GOALS AND METHODS

Radziejowice, 17–19 X 2012

_ _ _ _

17 X 2012 (Wednesday)

11:00
Holly Mass and laying of flowers in the Church of the Holly Cross in Warsaw on the 163rd anniversary of Chopin's death

12:00
Departure from Warsaw (parking in front of the Mikołaj Kopernik monument)

13:30
Dinner

14:30
Opening of the Conference

14:45–16:15
Panel 1. Modern chopinology: form, genre, publishing, performance
Organisation and moderation: Artur Szklener (Warsaw)
Participants of the discussion: Zofia Chechlińska (Warsaw), Ewa Sławińska-Dahlig (Warsaw)

16:15–16:30
Break

16:30–18:00
Panel 2 Models of the Polish Musicology after the II world war. Self-portraits with Lviv provenience (part I)
Organisation and moderation: Irena Poniatowska (Warsaw)
Participants of the discussion: Zygmunt M. Szweykowski (Krakow), Jan Stęszewski (Poznań/Warsaw), Anna Czekanowska (Warsaw), Mirosław Perz (Warsaw)

18:00–18:15
Break

18:15–19:45
Panel 2 Models of the Polish Musicology after the II world war. Self-portraits with Lviv provenience (part II)
Participants of the discussion: Ludwik Bielawski (Warsaw), Michał Bristiger (Warsaw), Zofia Helman (Warsaw), Irena Poniatowska (Warsaw)

22:00
Transmission of the Requiem from the Church of the Holly Cross

21:00
Supper

 

_ _ _ _

18 X 2012 (Thursday)

8:15
Breakfast

9:00–11:00
(parallel sessions)

Session 1. Concerning the research on the early music
Moderation: Remigiusz Pośpiech (Wrocław/Opole)

 • Anna Gruszczyńska-Ziółkowska (Warsaw): Polskie badania archeomuzykologiczne
 • Agnieszka Leszczyńska (Warsaw): Liturgika jako narzędzie badań historyka muzyki
 • Magdalena Oliferko (Warsaw/Bazylea): Improwizacja i rytmiczna inegalizacja a zapis muzyczny baroku
 • Anna Ryszka-Komarnicka (Warsaw): Judyta i Holofernes - oratoryjne odpowiedniki bohaterów barokowej opery, Amazonki i Tyrana

Session 2. Music – picture – space
Moderation: Alicja Jarzębska (Krakow)

 • Regina Chłopicka (Krakow): Uwagi o perspektywach rozwoju analizy przekazów multimedialnych na przykładzie realizacji scenicznych opery K. Saariaho „L'amour de loin"
 • Agnieszka Draus (Krakow): Teatr muzyczny Karlheinza Stockhausena w perspektywie teoretycznej
 • Jacek Szerszenowicz (Łódź): Audiowizualność - piąty stan muzyki
 • Katarzyna Szymańska-Stułka (Warsaw): Zagadnienie przestrzeni w muzyce jako perspektywa badawcza przemian idei i struktury kompozycji

11:00–11:30
Coffee break

11:30–13:15
Panel 2 The Polish newest music – problems and challenge 
Organisation and moderation: Beata Bolesławska-Lewandowska (Warsaw)
Participants of the discussion: Daniel Cichy (Krakow), Jerzy Kornowicz (Warsaw), Iwona Lindstedt (Warsaw), Monika Pasiecznik (Warsaw), Dariusz Przybylski (Warsaw), Marcin Trzęsiok (Katowice)

13:30
Dinner

14:30–16:00
Panel 3 Methodological problems of the historiography of the 19th and 20th century
Organisation and moderation: Zofia Helman (Warsaw)

 • Irena Poniatowska (Warsaw): Periodyzacja w historii muzyki
 • Alicja Jarzębska (Krakow): Historia muzyki w ujęciu Karola Bergera
 • Iwona Lindstedt (Warsaw): Kategoria nowości w historiografii muzyki XX wieku
 • Zbigniew Skowron (Warsaw): Carla Dahlhausa myśli o historii strukturalnej
 • Zofia Helman (Warsaw): Perspektywy narodowej historii muzyki

16:00–16:30
Break

16:30–18:00
Panel 4 Ethnomusicology in the face of the present days challenges
Organisation and moderation: Anna Czekanowska (Warsaw)
Participants of the discussion: Katarzyna Dadak-Kozicka (Warsaw), Piotr Dahlig (Warsaw), Tomasz Nowak (Warsaw), Jan Stęszewski (Warsaw/Poznań), Sławomira Żerańska-Kominek (Warsaw)

18:00–18:30
Break

18:30–18:45
Ceremony of the Prof. Hieronim Feicht Award

18:45–19:30
Prezentation of the nternet version of "Musicology Today" - Łukasz Kozak (Warsaw), Sławomira Żerańska-Kominek (Warsaw)

20:00
Supper

21:00
Piano recital

 

_ _ _ _

19 X 2012 (Friday)

8:15
Breakfast

9:00–11:00
(parallel sessions)

Session 3. Seeking new methods and research fields
Moderation: Paweł Gancarczyk (Warsaw)

 • Krzysztof Bilica (Warsaw): Chopin – dodekafonista i serialista albo ogadywanie Finału Sonaty b-moll
 • Stanisław Dąbek (Warsaw): Wielogłosowa religijna muzyka konfesyjna - gatunek nie tylko sztuki kompozytorskiej
 • Rafał Ciesielski (Zielona Góra): Muzyka jazzowa jako przedmiot badań muzykologii
 • Piotr Dahlig (Warsaw): Biografistyka w etnomuzykologii

Session 4. In the circle of the Polish music of the 19th and 20th century
Moderation: Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Krakow)

 • Krzysztof Rottermund (Szczecin/Berlin): Wieniawski, Hauptmann, Marschalk, Corinth - koneksje literacko-artystyczne
 • Agnieszka Chwiłek (Warsaw): Kameralistyka polska II połowy XIX wieku - postulaty badawcze
 • Maryla Renat (Częstochowa): Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze kameralnej na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wieku
 • Violetta Przech (Bydgoszcz): W kręgu współczesnych technik kompozytorskich. System centrowy Zbigniewa Bargielskiego

11:00–11:30
Coffee break

11:30–13:15
Panel 5 New problems and perspectives of the systematic musicology
Organisation: Sylwia Makomaska (Warsaw)
Moderation: Sławomira Żerańska-Kominek (Warsaw)

 • Andrzej Miśkiewicz (Warsaw): Interdyscyplinarne zagadnienia w badaniach nad percepcją dźwięku
 • Piotr Podlipniak (Poznań): Muzyka i język a muzykologia systematyczna. O aktualności perspektywy językowej w badaniach nad muzycznością człowieka
 • Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań): Cel i zakres zautomatyzowanego badania muzyki
 • Joanna Kantor-Martynuska (Warsaw): Muzyka w życiu codziennym i reakcje emocjonalne na muzykę – perspektywa słuchacza
 • Sylwia Makomaska (Warsaw): Muzyka w komunikacji marketingowej – problematyka badań

13:30
Dinner

14:30–16:00
Panel 6 Musicology in face of the humanities
Organisation and moderation: Maciej Jabłoński (Poznań)
Participants of the discussion Sławomira Żerańska-Kominek (Warsaw), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warsaw), Marcin Krajewski (Warsaw), Leszek Polony (Krakow), Marcin Trzęsiok (Katowice)

16:00
Closing of the Conference

16:45
Return to Warsaw

 

_ _ _ _

Organisers:

 • The Polish Composers' Society, Department of Musicology
 • Fryderyk Chopin Institute
 • in cooperation with the Institute of Musicology at the Warsaw University

Programme Board:

 • dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. PAN
 • Prof. Irena Poniatowska
 • dr Artur Szklener
 • Prof. Sławomira Żerańska-Kominek

Organisation:

 • Tomasz Nowak
 • Ludmiła Ołtarzewska
 • Ewa Sławińska-Dahlig
 • Marcin Wąsowski

Gallery of photographs »
 
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini

NIFC
WEBSITES: