Competition for visual identification of the 18th Fryderyk Chopin International Piano Competition Competition for visual identification of the 18th Fryderyk Chopin International Piano Competition

Competition for visual identification of the 18th Fryderyk Chopin International Piano Competition

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Do Konkursu na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego przystąpiło 364 grafików z 36 państw, przesyłając łącznie ponad 700 prac. Zgodnie z Regulaminem, Jury w składzie: Mieczysław Wasilewski, Magdalena Heljasz, Artur Szklener i Maciej Janicki do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowało 3 prace następujących autorów:

 

  1. Antoni Duluk
  2. Natalia Adamiec
  3. Aleksander Walijewski

Uczestnicy drugiego etapu są zobowiązani natomiast do przekazania Organizatorowi, do dnia 30 czerwca 2017 roku wszystkich elementów identyfikacji wizualnej XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, wymienionych w Regulaminie. Zwycięzcę poznamy 17 lipca 2017.


Gallery of photographs »
 
mini mini
mini